Uputstvo za korišćenje Prinston eLearning platforme

Potrebno je da imate:

  • Računar, laptop ili desktop (za desktop je potrebno da imate mikrofon i slušalice)
  • Internet veze
  • Internet pretraživač (Chrome, Firefox)

Preporuka je da imate:

  • Eksterne slušalice sa mikrofonom (mogu da posluže od mobilnog telefona)
  • Da se koristi internet preko kabla umesto WiFi interneta
  • Instaliranu Kahoot! aplikaciju na mobilnom/tabletu radi provere znanja/kvizova (klikom na ovaj link sa mob. telefona/tableta možete instalirati aplikaciju)

Moguće je platformu koristiti i na mobilnom telefonu ili tabletu.

Uputstvo za računar

Kada otvorite platformu klikom na link “Prinston Online” u glavnom meniju sa sajta https://www.prinstonbg.com dobićete sledeću sliku.

Osnovna podešavanja radite tako što ćete kada prvi put posetiti našu platformu sa računara, prvo kliknuti u gornjem desnom uglu na zupčanik. (slika 1)

Zatim će Vam se otvoriti prozor kao na slici 2, na kome treba da dozvolite korišćenje mikrofona na našoj platformi tako što ćete pritisnuti na dugme “Allow

Posle ekrana gde ste dozvolili korišćenje mikrofona, treba da dozvolite i korišćenje kamere na našoj platformi pritiskom na dugme “Allow” (slika 4, desno)

Kada ste prošli potvrde za dozvolu mikrofona i kamere, ako sve radi kako treba videćete sliku snimka kamere i kada budete pričali skala ispod kamere će se pomerati.

Zatim je potrebno upisati i vaše ime što radite u opciji “Profile” klikom na “Profile” dobićete prozor kao na slici 6 i svoje ime upisujete u polje “Set your display name” i zatim na dugme “OK“.

Sada ste spremni da udjete u učionicu, u polju “Virtual classroom” upisujete naziv svoje učionice i pritiskom na dugme “GO” ulazite u učionicu.

U slučaju da ste naišli na ovakav ekran to je znak da je učionica prazna i da profesorka još nije došla i otključala učionicu. Čim učionica bude otključana bićete automatski pušteni da udjete.

Još jedan mogući znak je da ste pogrešili naziv učionice, zato pažljivo proverite naziv učionice.

Sada ste ušli u učionicu.

Osnovne opcije za korišćenje učionice koje treba da znate prikazane na slici desno.

Prvo je ruka, koju pritiskate ako želite da nešto kažete, profesorka će videti da želite nešto da kažete i daće vam reč.

Drugo je mikrofon, najbolje je da dok čas traje mikrofon bude isključen radi kvaliteta časa, osim u slučajevima kada Vam profesorka da reč onda mikrofon uključite.

Treće je kamera, ako Vam je slaba internet veza čas će biti bolji ako Vam kamera bude isključena.

Uputstvo za mobilni telefon/tablet

Kada otvorite platformu klikom na link “Prinston Online” u glavnom meniju sa sajta https://www.prinstonbg.com dobićete sliku kao sa desne strane.

Dalje upisujete naziv učionice u polje “Virtual classroom” i pritiskate dugme “GO“.

Otvara Vam se strana kao na slici i tu imate dve mogućnosti.

Ako imate instaliran program za pokretanje naše platforme odabirate opciju “Join this meeting using the app” a ako nemate program potrebno ga je skinuti i instalirati pritiskom na dugme “Download the app“.

Kada instalirate aplikaciju potrebno je izvšiti još neka podešavanja. Početni ekran u aplikaciji će izgledati kao na slici. Potrebno je da u gornjem levom uglu prstom pritisnete tri linije koje će otvoriti meni.

U listi izbora potrebno je izabrati “Settings“. Nakon čega će Vam se otvoriti prozor u kome je potrebno izvršiti ta dodatna podešavanja.

U ovom prozoru je potrebno uneti Vaše ime i prezime u polje “Display name” i takodje je potrebno “Server URL” što je najvažnije, a adresa koju treba da upišete je:

https://meet.prinstonbg.com